Euro | UK | Dansk | Norsk | Svenska

Orthopaedic on Adjusted Standard Last (OAS)

Orthopaedic on Adjusted Standard Last (OAS)

OAS er tilpasset fottøy laget på standard lester. Dette konseptet tilbyr flere tilpasningsmuligheter enn FIA konseptet.
Det gjør det mulig å finne løsninger til komplekse diagnoser uten å gå over i OIL kategorien.
These are a few of the styles that can be used as basis for adaptation.