OIL fottøy er utformet i henhold til klinikkers spesifikasjon og pasientens behov.
Ortopedisk fottøy kan være basert på Klaveness sine modeller men også design utenfor vårt sortimentet.

Orthopaedic on Individual Last (OIL)

These are a few of the style that can be used as basis for adaptation.