Bærekraft Og Samfunnsansvar

Vi tar vår bærekraft og samfunnsansvar alvorlig. Vi søker derfor om bærekraft sertifiseringer i alle de land vi opererer.
På denne siden kan du finne informasjon om de ulike sertifiseringer Klaveness har.

Sverige
Klaveness Footwear AB er godkjent av organistionen Svensk Miljöbas.

Portugal
Klaveness produksjonsanlegg i Portugal er sertifisert i henhold med ISO 14001 standarden.

Miljøpolitikk (EN PT)
Europeisk Prosjekt Step 2 Sustainability

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen.
Denne publikasjonen [kommunikasjonen] gjenspeiler kun forfatterens meninger, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk av informasjonen som finnes her.