VI ER KLAR OVER VÅRT ANSVAR

Klaveness Footwear er et sertifisert bærekraftig selskap. Vi forsøker hele tiden og imøtekomme alle de høye krav som stilles både på sosialt og miljømessig arbeide, og jobber stadig med å forsterke våre nåværende foretningsmetoder ved å implementere nye prosesser og prosedyrer. Derfor jobber vi bl.a. med å ha certifiseringer i alle land der vi har virksomhet.

Alle Klaveness Footwears selskap har blitt miljø sertifisert. Her finner du mer informasjon om de forskjellige sertifiseringene som Klaveness har oppnådd.

I Sverige er Klaveness Footwear AB godkjent som Svensk Miljöbas.

Klaveness produksjon i Portugal er sertifisert i henhold til ISO 14001-standaren. Miljøpolicy (EN PT), Europeiske prosjektet steg 2 Holdbarhet.

Prosjektet gjennomføres med økonomisk støtte fra den Europeiske komite.
For opplysninger i denne publikasjon(som er et notat) er kun opphavsmannen ansvarlig. Den Europeiske komite tar ikke ansvar for hvordan disse opplysninger kommer til å brukes.